Jubileuszowy Wielki Finał - znamy Zwycięzców!

 • 21 kwietnia 2017

Poznaliśmy zwycięzców X Jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach! Tegoroczny finał zaskoczył bardzo wysokim poziomem - pierwsze miejsce ex aequo zajęli Katarzyna Matczak z I Liceum Ogólnokształcące Ziemi Kujawskiej we Włocławku oraz Marcin Mostowski z Liceum Ogólnokształcącego w Śremie. Drugie miejsce zajął Patryk Machoczek z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

Ostatni etap zmagań czyli Wielki Finał konkursu odbył się 19 kwietnia 2017 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Do zmagań przystąpiło 18 Finalistów, najlepszych uczniów reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne z całej Polski. Zmagania finałowe miały charakter eliminacji ustnych. W tym roku Finaliści musieli udzielić odpowiedzi na dwa pytania przed trzyosobowym jury w składzie: prof. dr hab. Jacek Maciejewski (przewodniczący), prof. dr hab. Tomasz Nowakowski i prof. dr hab. Sławomir Zonenberg.

Tegoroczna X jubileuszowa edycja Konkursu objęta została patronatem Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Pana Senatora RP Andrzeja Kobiaka, Pana Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego oraz Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dr hab. Jacka Woźnego.

Wyniki finalistów:

Laureaci-Zwycięzcy

 • Katarzyna Matczak (I Liceum Ogólnokształcące Ziemi Kujawskiej we Włocławku) - I miejsce ex aequo
 • Marcin Mostowski (Liceum Ogólnokształcące w Śremie) - I miejsce ex aequo
 • Patryk Machoczek (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach) - II miejsce

Laureaci:

 • Michał Narożniak (Zespół Szkół w Mogilnie)
 • Jadwiga Tutur (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r.)
 • Szymon Wytlib (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r.)
 • Piotr Pawlik (I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Świdnicy)
 • Michał Kłos (II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kwidzynie)
 • Jan Komorowski (Powiatowy Zespół Szkół w Obornikach Śląskich)

Finaliści:

 • Filip Rudnik (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni)
 • Dawid Chrzan (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni)
 • Adriana Pilch (Liceum Ogólnokształcące im. W. Pola w Czersku)
 • Justyna Ciesielska (I Liceum Ogólnokształcące Ziemi Kujawskiej we Włocławku)
 • Kacper Siczek (III Liceum Ogólnokształcące im. D. Czachowskiego w Radomiu)
 • Bartosz Mielniczek (Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie)
 • Miłosz Kasperek (II Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu)
 • Weronika Chachaj (V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie)
 • Zuzanna Skotarczak (Liceum Ogólnokształcące w Śremie)

Wszyscy finaliści otrzymali upominki od Senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, od Senatora RP Andrzeja Kobiaka, Miasta Bydgoszcz oraz Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Znalazły się wśród nich książki, artykuły biurowe, pendriv’y, długopisy, a nawet maskotki. Wszyscy finaliści i ich Nauczyciele otrzymali pamiątkowe statuetki popiersia Króla Kazimierza III Wielkiego.

Laureaci otrzymali także indeksy na wybrane kierunki społeczne i humanistyczne z oferty Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Zwycięzcy otrzymali nagrody finansowe (1. miejsce 1100 zł; 2. miejsce 800 zł) ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Zdobywcy pierwszego miejsca otrzymali także nagrody książkowe i finansowe (po 1000 zł) od Senatora RP Andrzeja Kobiaka. Zdobywca 2. miejsca otrzymał od Pana Senatora wieczne pióro.

Nagrodę specjalną dla najmłodszego finalisty otrzymała Zuzanna Skotarczak ze Śremu. Nagrodę ufundował Prezes Stowarzyszenia Kazimierza Wielkiego i Burmistrz Kowala Eugeniusz Gołembiewski.

Nagroda specjalna dla szkoły, której uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w Finale trafiła do Liceum w Kaliszu Pomorskim. Nagrodę (drukarkę) ufundowało Miasto Bydgoszcz.

Nagrodę specjalną dla nauczyciela, którego uczniowie uzyskali najlepsze wyniki w finale otrzymał Maciej Rydzewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 r. Fundatorem nagrody była Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu.

Uroczystość wręczenia nagród uświetnił występ Zespołu tańca dawnego Kazimierki pod kierunkiem mgr Marty Nowaczyk oraz wykład okolicznościowy pt. Osobowość władcy i propaganda władzy królewskiej Kazimierza III Wielkiego, wygłoszony przez prof. dr hab. Jacka Maciejewskiego.

Uroczystość stała się także okazją dla podziękowań dla osób zaangażowanych w organizację Konkursu. Wśród osób wyróżnionych znaleźli się: prof. dr hab. Tomasz Nowakowski i prof. dr hab. Sławomir Zonenberg (członkowie Komitetu Naukowego), mgr Radosław Cichański, dr Dariusz Chyła, mgr Krzysztof Budka (byli przewodniczący Komitetu Organizacyjnego), dr Monika Opioła-Cegiełka (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego w ostatnich pięciu edycjach Konkursu).

Wyróżnienia zostały przekazane także koordynatorom parterskich szkół Konkursu - mgr Tomaszowi Izajaszowi (III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Bydgoszczy) i mgr Jerzemu Pączkowi (I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni). Wśród wyróżnionych znalazły się także nieobecne z powodu innych obowiązków służbowych koordynatorki Konkursu z Wrocławia - mgr Katarzyna Cieplińska-Olejnik (IV Liceum Ogólnokształcące) - i Warszawy - mgr Monika Żurek-Wrzosek (LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Integracyjnymi im. J. Kuronia).

Specjalny charakter uroczystości miał związek także z uroczystością przekazania Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego medalu Kapituły Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Stowrzyszenie reprezentował prezes - Eugeniusz Gołembiewski, burmistrz Kowala oraz Lech Łbik, sekretarz Rady Stowarzyszenia. Medal odebrał JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest członkiem instytucjonalnym Stowarzyszenia.

Sponsorami Konkursu w tym roku byli:

 • JM Rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny
 • Prorektor ds Studenckich i Jakości Kształcenia UKW prof. dr hab. Benedykt Odya
 • Dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW prof. dr hab. Marek Zieliński
 • Senacka Komisja Kultury i Środków Przekazu
 • Senator RP Andrzej Kobiak
 • Prezydent Miasta Bydgoszcz Rafał Bruski
 • Wydział Edukacji i Sportu UM Bydgoszcz
 • Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
 • Drukarnia Diamond.

Wszystkim Finalistom gratulujemy i zapraszamy za rok!

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl