Ostatnie pożegnanie prof. Jerzego Wyrozumskiego

  • 05 listopada 2018
 

 

 

 

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wybitnego historyka i mediewisty prof. Jerzego Wyrozumskiego.

Profesor był związany z naszą uczelnią, otrzymał 26 kwietnia 2005 roku tytuł Doktora Honoris Causa Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, gościł także w naszych murach z wykładami dla studentów, był też autorem książki: Kazimierz Wielki, jednej z podstawowych lektur dla uczestników naszego Konkursu.

Jerzy Wyrozumski urodził się w 1930 w Trembowli, na terenie dzisiejszej Ukrainy, zmarł 2 listopada 2018 r. w Krakowie.
W 1955 r. ukończył historię na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 1963 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: Tkactwo małopolskie w wiekach średnich, w 1981 został profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Jego specjalność naukową stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie. Jest autorem wielu publikacji z dziejów Polski, a także Krakowa, z którym był mocno związany oraz biografii Kazimierza Wielkiego.
W latach 1994–2016 był sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz wieloletnim prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, a także wieloletnim sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności.

Tak o zmarłym w rozmowie z PAP powiedział prof. Jacek Purchla – prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa:

 - Wraz z prof. Jerzym Wyrozumskim odchodzi cała epoka w polskiej mediewistyce. Jako uczony był jednym z filarów badań nad historią średniowieczną, był w tej dziedzinie człowiekiem-instytucją. Był jednocześnie postacią niezwykle wrośniętą w Kraków i oddaną bez reszty nauce i kulturze tego miasta. Był to człowiek krystalicznej uczciwości i niezwykłej skromności.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl