Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

ARKUSZ KONKURSOWY PYT. 6 i 7

W przekazanych Państwu arkuszach konkursowych była błędna numeracja pytań. W teście zabrakło pytań oznaczonych numerami 6 i 7. Arkusze były kompletne (zawierały w sumie 17 pytań), a usterka wynikała jedynie z błędnej numeracji. Pełna pula możliwych do zdobycia punktów to 98, co oznacza, że próg przejścia do II etapu (60%) wynosił 58 punktów.

Przepraszamy za niedogodności i zachęcamy do terminowego wypełnienia protokołu z przebiegu I etapu.