Europa w XIV wieku

Prelegenci sesji - grupa rekonstrukcyjna
Prelegenci sesji - grupa rekonstrukcyjna

17 kwietnia 2013 r. na UKW została zorganizowana sesja Europa w XIV Wieku połączona z finałem konkursu o Kazimierzu Wielkim. Podczas sesji pracownicy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW omawiali zagadnienia związane ze średniowieczem. Wśród poruszanych kwestii znalazły się: W kręgu XIV-wiecznej gospodarki europejskiej; Jak się ubierała średniowieczna Europa?; Taniec śmierci w sztuce; Getta w średniowiecznej Europie; Ruchy heretyckie w XIV-wiecznej Francji. Nie zabrakło również pokazów rycerskich oraz średniowiecznego obozowiska i stylu życia.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl