VI edycja, rok szkolny 2012/2013 - etap międzyszkolny

Uczestnicy konkursu piszą test
Uczestnicy konkursu piszą test

6 marca 2013 r. został zorganizowany etap międzyszkolny Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasch. Stanęli do niego uczniowie uczniowie, którzy uzyskami najlepsze wyniki w swoich szkołach.

fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl