IX edycja, rok szkolny 2015/2016 - finał

Finaliści IX edycji Konkursu o Kazimierzu Wielkim
Finaliści IX edycji Konkursu o Kazimierzu Wielkim

Finał wygrała najmłodsza finalistka Katarzyna Matczak z I Liceum Ogólnokształcącego we Włocławku. Na podium znaleźli się również: Michał Narożniak z Zespołu Szkół w Mogilnie oraz Hubert Józefowski z I Liceum Ogólnokształcącego w Kościanie.
Ostatni etap zmagań czyli wielki finał konkursu odbył się 13 kwietnia 2016 r. na UKW. Uczestnicy konkursu wysłuchali wykładu: Święci w życiu Króla Kazimierza Wielkiego wygłoszonego przez prof. Jerzego Rajmana z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Sześciu najlepszych finalistów zostało laureatami konkursu i otrzymało specjalne nagrody, w tym indeksy na wybrane kierunki na naszej uczelni.
fot. A. Obiała

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl