Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

Kazimierz III Wielki - pomnik na Starym Rynku w Bydgoszczy
Kazimierz III Wielki - pomnik na Starym Rynku w Bydgoszczy

Witamy Was na stronie Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. Udział w Konkursie to świetna okazja do zgłębienia wiedzy, odkrycia nowych pasji, a także zdobycia cennych nagród. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju.

W roku szkolnym 2017/2018 zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej już XI Edycji Konkursu.

Na Zwycięzców w tej Edycji czekają cenne nagrody pieniężne i rzeczowe.

  • Nagrody pieniężne ufundowane przez JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy:
    • 1 miejsce - 1500 zł
    • 2 miejsce - 900 zł
    • 3 miejsce - 600 zł
  • Nagroda Specjalna Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, którą otrzyma najmłodszy finalista.
  • Upominki i książki fundowane przez Senatora RP Pana Andrzeja Kobiaka (dla wszystkich finalistów)
  • Inne nagrody: nagrody rzeczowe ufundowane przez partnerów i sponsorów Konkursu (w tym książki o tematyce historycznej)

Organizatorem konkursu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Nadzór nad realizacją i przebiegiem Konkursu pełni Komitet Organizacyjny i Komitet Naukowy Konkursu.

 

Patronat honorowy:

 

           
   
 
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl