Protokół z przebiegu I etapu

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza protokołu przebiegu I etapu.

Do II etapu nie zakwalifikował się żaden uczeń

Uczniowie zakwalifikowani do II etapu

Zgodnie z Regulaminem Konkursu do kolejnego etapu Konkursu przechodzi trójka uczestników, z najlepszym wynikiem (minimum 60% punktów tj. 48 punktów).
Jeżeli uczestnicy zajmą miejsca ex aequo prosimy podać wszystkich z pierwszych trzech miejsc.

imię nazwisko data urodzenia klasa liczba punktów

W jakim mieście chcielibyście Państwo odbywać II Etap Konkursu?*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl