Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

Regulamin Konkursu

Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

§1

Organizatorzy Konkursu

  1. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach jest skierowany do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
  3. Nadzór nad realizacją i przebiegiem Konkursu pełni Komitet Główny Konkursu.

Pełna treść regulaminu w załączniku.