Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

Harmonogram 13. edycji Konkursu

Planowany terminarz 13. edycji KOnkursu w roku 2019/2020:

  • REJESTRACJA od 1 grudnia2019 r. do 31 stycznia 2020 r.
  • I etap - 26 lutego 2020 r.
  • przesyłanie wyników (protokołów) z I etapu do 4 marca 2020 r.
  • II etap - 18 marca 2020 r.
  • finał - 1 kwietnia 2020 r.