Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz,
 • administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ukw.edu.pl,
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim,
 • nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom, jak również nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych do państw trzecich (tj. niebędących członkami UE) lub organizacji międzynarodowych,
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez 1 rok od momentu ogłoszenia wyników Konkursu,
 • podstawą prawną przetwarzania jest Pani/Pana zgoda,
 • przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych,
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi organizację Konkursu w Pani/Pana szkole,
 • nie zamierzamy na podstawie Pani/Pana danych realizować zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Skąd wiesz o konkursie?*

Oświadczam, że podaję dobrowolnie moje dane osobowe i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w celu organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim.