FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól formularza zgłoszeniowego.

Skąd wiesz o konkursie?*

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Ogólnopolski Konkurs wiedzy o Kazimierzu Wielkim i jego czasach
ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 12, 85-671 Bydgoszcz
e-mail: konkurs@ukw.edu.pl